YDS / e-YDS Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi

YDS / e-YDS Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi

Abroad: Yurtdışında
Abruptly: Birdenbire, aniden, ansızın
Absolutely: Kesinlikle, tamamen
Accidentally: Kazara ,tesadüfen, rastlantı sonucu
Accordingly: Öyle, bundan dolayı, bu yüzden
Admittedly: İtiraf etmek gerekirse
Afterwards: Sonra, ilerde
Aground: Karaya oturmuş şekilde
Ahead: İlerde, önde, önceden
Alternatively: Alternatif olarak
Annually: Yıldan yıla, yılda bir
Apparently: Görünüşe göre, anlaşılan
Approximately: Yaklaşık olarak
Ardently: Gayretle, istekle
Backwards: Geriye, geriye doğru, geri
Barely: Ancak, anca, zar zor
Basically: Esasında, temel olarak
Beneath: Altında, altına, altta
Bluntly: Açık açık, dobra dobra
Briefly: Kısaca
Broadly: Geniş geniş, genel olarak
Certainly: Kesinlikle, elbette
Clearly: Açıkça, anlaşılır biçimde
Clockwise: Saat yönünde
Commonly: Çoğunlukla, bayağıca, alelâde
Comparatively: Orantılı olarak, nispeten,kısmen
Competently: Ustaca
Completely: Tam olarak, tamamıyla, bütünüyle
Comprehensively: Kapsamlı
Conjointly: Birleşik olarak, müşterek
Consciously: Bile bile, bilinçli olarak, kasten
Consecutively: Birbirini izleyerek, artarda olarak
Consequently: Sonuç olarak, bu nedenle
Considerably: Oldukça, epeyce
Consistently: Tutarlı bir şekilde
Constantly: Sıkça, sık sık, sürekli
Continually: Sürekli olarak, boyuna
Continuously: Sürekli olarak, durmadan
Currently: Halen, şu anda
Decently: Terbiyeli bir biçimde, hoşgörüyle
Deceptively: Aldatarak
Decidedly: Kesinlikle, şüphesiz, karalı bir şekilde
Definitely: Kesinlikle
Deliberately: Kasten, kasıtlı olarak
Doubtfully: Kuşkuyla, şüpheyle
Eminently: Fazlasıyla, pek
Equally: Eşit olarak
Especially: Özellikle
Essentially: Aslen, aslında, esasen
Even: Bile, dahi, hatta
Evenly: Eşit olarak, başa baş olarak
Eventually: Sonunda, en sonunda
Exceptionally: Olağan üstü bir şekilde
Exclusively: Özellikle, sadece, yalnız
Extensively: Yaygın olarak, geniş olarak
Extremely: Aşırı, aşırı boyutta, son derece
Fairly: Oldukça, epey, dosdoğru
Formerly: Eskiden, önceden, vaktiyle
Fortunately: Neyse ki
Frankly: Açıkça, dobra dobra, dürüstçe
Frantically: Çılgınca, delice
Frequently: Sık sık, çoğu kez, çoğunlukla
Furthermore: Ayrıca, bundan başka, üstelik
Furtively: Gizlice, sinsice
Generally: Genel olarak, genelde, genellikle
Gradually: Azar azar, derece derece, gitgide, gittikçe
Grossly: Fena halde, ağır şekilde
Hardly: Hemen hemen hiç, neredeyse hiç
Hence: Bundan, bundan dolayı
Highly: Büyük ölçüde, çok, son derece
Hitherto: Şimdiye kadar, bugüne kadar
However: Gene de, halbuki, fakat, lakin
Immediately: Derhal, hemen
Incidentally: Bu arada, aklıma gelmişken, tesadüfen
Indeed: Gerçekten, cidden, doğrusu
Inescapably: Kaçınılmaz bir şekilde
Inevitably: Kaçınılmaz biçimde
Instantly: Hemen, derhal, hemencecik
Intensely: Aşırı derecede, son derece
Intrinsically: Aslen, doğal olarak
Invariably: Değişmeden, devamlı, sürekli olarak
Ironically: Alaylı biçimde
Later: Daha sonra
Least: En az derece, en az
Likewise: Ayni şekilde
Literally: Harfi harfine, tam anlamı ile
Mainly: Çoğunlukla
Meantime: Bu arada, iken
Meanwhile: Bu arada, aynı anda, iken
Merely: Sadece, ancak, yalnız
Meticulously: Titizlikle, özenle
Midst: Orta, orta yer
Morally: Ahlâkça, manevi olarak
Moreover: Bundan başka, üstelik
Mostly: Çoğunlukla, genelde, başlıca
Mutual: Karşılıklı, iki taraflı, müşterek
Mutually: Karşılıklı olarak
Namely: Yani, şöyle ki
Nearly: Hemen hemen, neredeyse
Nevertheless: Yine de, buna rağmen, bununla beraber
Nonetheless: Yine de, bununla beraber
Notably: Özellikle
Noticeably: Farkına varılacak derecede
Occasionally: Ara sıra, bazen
Officially: Resmi olarak, resmen
Offshore: Kıyıdan uzakta, kıyıdan esen
Onwards: İleri, ileriye, beri, sonra
Originally: Aslen, aslında, orijinal olarak
Outspokenly: Açıkça, açık açık
Overhead: Yukarıda, tepede, havada
Oversea: Denizaşırı
Overseas: Denizaşırı
Partially: Kısmen
Particularly: Ayrıntılı olarak, özellikle
Partly: Kısmen
Permanently: Daimi olarak, temelli olarak
Personally: Şahsen, kişisel olarak
Postwar: Savaş sonrası, savaştan sonraki
Potentially: Olabilir, mümkün olarak, potansiyel olarak
Practically: Hemen hemen, neredeyse
Presumably: Herhalde, galiba, muhtemelen
Primarily: İlk olarak, öncelikle, başlıca
Privately: Özel olarak
Probably: Muhtemelen, olasılıkla, galiba
Properly: Düzgün bir şekilde
Publicly: Alenen, herkesin içinde
Rarely: Nadiren, seyrek olarak
Rather: Oldukça, bayağı
Reasonably: Oldukça, makul bir şekilde
Recently: Son zamanlarda, geçenlerde
Regularly: Devamlı, düzenli olarak
Relatively: Nispeten
Remarkably: Dikkate değer biçimde
Reportedly: Söylendiğine göre
Resolutely: Azimle, tereddütsüz
Roughly: Kabaca, aşağı yukarı
Scarcely: Nadiren, neredeyse hiç
Seemingly: Görünüşte, görünürde, görünüşe göre
Seldom: Nadiren, seyrek, arada bir
Severely: Sertçe, şiddetli bir şekilde
Similarly: Benzer bir şekilde, bunun gibi
Slightly: Hafifçe, belli belirsiz, biraz
Smoothly: Düzgünce, kolayca, pürüzsüzce
Solely: Sırf, yalnızca, sadece, tek
Somehow: Bir şekilde, her nasılsa, her nedense
Somewhat: Birazcık, oldukça, bir miktar
Somewhere: Bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
Soundly: Adamakıllı, selâmetle, sağ salim
Southerly: Güneye doğru, güneye, güneyden
Southward: Güneye doğru
Sparsely: Seyrek olarak
Specially: Özellikle, özel olarak, bilhassa
Steadily: Düzenli bir şekilde
Sternly: Sert bir biçimde, sert sert
Straight: Düz, doğru, dümdüz
Straightaway: Derhal, hemen
Subsequently: Sonradan, daha sonra, sonra
Suddenly: Aniden
Superficially: Yüzeysel olarak
Surely: Elbette, muhakkak
Tentatively: Deneme olarak, geçici
Terribly: Son derece, berbat bir şekilde, aşırı
Thereafter: Ondan sonra, sonra
Thereby: Suretiyle, o suretle
Therefore: Bu nedenle, bundan dolayı
Thereupon: Bunun üzerine, bunun sonucu olarak
Thoroughly: Tamamen, adamakıllı, iyice
Thus: Böylece, bu sonuçla
Totally: Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
Unanimously: Oybirliğiyle
Undeniably: İnkâr edilmez bir şekilde
Unfortunately: Maalesef, ne yazık ki
Upstream: Akıntıya karşı, suyun kaynağına doğru
Upwards: Yukarı, yukarıya, itibaren
Virtually: Neredeyse, hemen hemen
Well: İyi
Whatsoever: Ne, her ne, herhangi
Whence: Nereli, nereden, neden
Willingly: Seve seve, isteyerek
Woefully: Acıklı veya dertli bir şekilde, ne yazık ki

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

yds Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!